ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Zapraszamy do udziału w projekcie unijnym „Aktywni Pozytywni” realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego.

Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, nie pracujesz i nie uczysz się w trybie stacjonarnym, mieszkasz na terenie województwa wielkopolskiego zgłoś się do nas.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Do projektu zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami.

OFERUJEMY:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne
 • grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych
 • indywidualne specjalistyczne konsultacje
 • szkolenia zawodowe zakończone egzaminem
 • trzymiesięczny staż
 • pośrednictwo pracy
 • usługi rehabilitacyjne

GWARANTUJEMY:

 • stypendium szkoleniowe – 859,00 zł brutto
 • stypendium stażowe 1650,00 zł brutto x 3 miesiące
 • ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe
 • materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu

Informacje i zapisy:

+48 731 085 008 lub +48 731 084 005