ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Zapraszamy do udziału w projekcie unijnym „Czas na akcję: AKTYWIZACJA!” realizowanym na terenie województwa małopolskiego w powiatach: myślenickim, suskim, limanowskim, gorlickim, nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz.

Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, nie pracujesz i nie uczysz się w trybie stacjonarnym, mieszkasz na terenie województwa małopolskiego w wyżej wymienionych powiatach zgłoś się do nas.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Do projektu zapraszamy w szczególności osoby z niepełnosprawnościami.

OFERUJEMY:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne
 • grupowe treningi kompetencji społecznych
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe zakończone egzaminem
 • trzymiesięczny staż zawodowy
 • pośrednictwo pracy

GWARANTUJEMY:

 • stypendium szkoleniowe - nie więcej niż 859,00 zł brutto
 • stypendium stażowe 1289,84 zł brutto x 3 miesiące
 • doposażenie stanowiska prac w trakcie stażu
 • ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe
 • materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi

Informacje i zapisy:

+48 790 212 298
Galalit Office Park
ul. Drogowców 6 lokal 105
32-400 Myślenice