ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

W miesiącu październiku  2017r. po zakończeniu indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym trzech  grupy Uczestników Projektu i zdiagnozowaniu potrzeb  zaplanowano następujące formy wsparcia:

16.10. – 22.10.2017- indywidualne spotkania z psychologiem – Grupa 1

14.10.2017- warsztaty psychologiczne – Grupa 1

18.10.2017- warsztaty psychologiczne – Grupa 2

19.10.2017- warsztaty z zarządzania czasem i celami życiowymi 19.10.2017 – Grupa 1

20.10.2017- warsztaty trening ekonomiczny  – Grupa 1

21.10.2017- warsztaty profilaktyka agresji  – Grupa 1

Zajęcia  odbędą się w Chodzieży przy ul. Harcerskie 8, wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną zaproszeni telefonicznie.