ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Zapraszamy do składania ofert cenowych w ramach w ramach procedury wewnętrznej na usługę wynajmu sal. Dokumenty znajdują się do pobrania poniżej.
W sprawach dotyczących zapytania proszę się kontaktować z zamawiającym pod nr tel. 731 085 008.

Zapytanie – wynajem sal