ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Zakończyły się  zajęcia dla 1 gr. Uczestników  Projektu, którzy  otrzymali certyfikaty potwierdzające nabycie nowych  umiejętności i kompetencji.  W następnym tygodniu każdy Uczestnik Projektu zostanie zaproszony telefonicznie  na konsultację w ramach wsparcia konsultacji społecznych.