ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Zapraszamy Uczestników  Projektu na warsztaty  w Chodzieży przy  ul. Harcerską 8  w dniach:

25.10.2017- warsztaty z zarządzania czasem i celami życiowymi – Grupa 2

27.10.2017- warsztaty trening ekonomiczny- Grupa 2

28.10.2017- warsztaty psychologiczne – Grupa 3

29.10.2017- warsztaty z zarządzania czasem i celami życiowymi  – Grupa 3

30.10.2017- warsztaty trening ekonomiczny  – Grupa 3

31.10.2017- warsztaty profilaktyka agresji  – Grupa 2

05.12.2017- warsztaty profilaktyka agresji  – Grupa 3

 

Zajęcia  odbędą się w Chodzieży przy ul. Harcerskie 8, wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną zaproszeni telefonicznie.