ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1/AP/2017 w ramach procedury rozeznania rynku na usługę pośrednictwa pracy. Dokumenty znajdują się do pobrania poniżej.
W sprawach dotyczących zapytania proszę się kontaktować z zamawiającym pod nr tel. 731 085 008.

 

Zapytanie ofertowe pośrednictwo pracy