ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

W miesiącu listopadzie  2017 r. po zakończeniu indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym dwóch  grup Uczestników Projektu i zdiagnozowaniu potrzeb  zaplanowano następujące formy wsparcia:

28.11.2017- warsztaty psychologiczne – Grupa 4

Uczestnicy Projektu, którzy zakończyli warsztaty korzystają z następnej formy wsparcia jaka jest pośrednictwo pracy. Zajęcia odbywają się indywidualnie a uczestnicy zapraszani są telefonicznie w dogodnym dla nich terminie.