ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Rozpoczynamy nabór do II edycji Projektu, wszystkich chętnych zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych, które są dostępne na stronie internetowej oraz w Biurze Projektu.