ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Zapraszamy do składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W sprawach dotyczących zapytania proszę się kontaktować z zamawiającym, osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: p. Marta Woźniak, nr tel. 731 085 008, e-mail m.wozniak@alterego-dis.pl.