ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

08.12.2017- 22.12.2017 Pracownik administracyjno biurowy

13.12.2017- 29.12.2017 Pracownik administracyjno biurowy

16.12.2017- 29.12.2017 Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 KV gr.I i gr II

Zajęcia zakończą się egzaminem, którego wyniki zostaną ogłoszone a Uczestnicy Projektu otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych  umiejętności i kwalifikacji.

Zajęcia odbywają się w Chodzieży przy ul. Harcerskiej 8 i ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2. Uczestnicy Projektu zostaną zaproszeni telefonicznie.