ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

W miesiącu styczniu 2018 r. zaplanowano indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, spotkania odbywają się w Chodzieży przy ul. Harcerskiej 8, na spotkania uczestnicy zapraszani są telefonicznie.

Zaplanowano również warsztaty, które odbędą się dnia:

13.01.2018- warsztaty psychologiczne – Grupa 5

 

 

Kontynuujemy nabór do II edycji Projektu, wszystkich chętnych zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych, które są dostępne na stronie Internetowej oraz w Biurze Projektu.