ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania Ofertowego nr 1/AP/2018 w ramach procedury rozeznania rynku na usługę pracy socjalnej. Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.

W sprawach dotyczących zapytania proszę się kontaktować z zamawiającym pod nr tel. 731 085 008.

 

Zapytanie ofertowe pracownik socjalny