ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

13.02.2018 – 08.03.2018 – Pracownik małej gastronomi z obsługą kasy fiskalnej.

Zajęcia zakończą się egzaminem, którego wyniki zostaną ogłoszone a Uczestnicy Projektu otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych  umiejętności i kwalifikacji.