doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

W miesiącu lutym 2018 r. zaplanowano aktywizacje Uczestników Projektu w ramach wsparcia pośrednika pracy oraz pracowników socjalnych.