ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

13.03.2018 – 14.04.2018 Kurs grafiki komputerowej oraz obsługi aerografu
Zajęcia będą się odbywały w Chodzieży przy ul Harcerskiej 8 i w Elblągu Al. Grunwaldzkiej 2.
Zajęcia zakończą się egzaminem, którego wyniki zostaną ogłoszone a Uczestnik Projektu otrzyma certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji.