ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

W miesiącu kwietniu  2018 r. zgodnie z diagnozą doradcy zawodowego zaplanowano spotkania w ramach warsztatów dla  Uczestników Projektu drugiej edycji  projektu, następujące formy wsparcia:

07.04.2018 – warsztaty psychologiczne – Grupa 6

08.04.2018 – warsztaty z zarządzania czasem i celami życiowymi 6

14.04.2018 – warsztaty trening ekonomiczny  – Grupa 6

15.04.2018 – warsztaty profilaktyka agresji  – Grupa 6

Uczestnicy zostaną zaproszeni na indywidualne spotkania z psychologiem o czym zostaną zawiadomieni telefonicznie.