ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Zapraszamy do udziału w projekcie unijnym „Stawiam na...SIEBIE!” realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego.

Jeżeli jesteś osobą która ukończyła 30 rok życia, nie pracujesz i nie uczysz się w trybie stacjonarnym, mieszkasz na terenie województwa wielkopolskiego zgłoś się do nas.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Do projektu zapraszamy również osoby z niepełnosprawnościami i po 50 roku życia.

Grupa docelowa

44 osoby (26 kobiet i 18 mężczyzn) od 30 roku życia, w tym:

 • 10 osób powyżej 50 r.ż.
 • 26 kobiet
 • 4 osoby niepełnosprawne
 • 12 osób długotrwale bezrobotnych
 • 18 osób o niskich kwalifikacjach

Działania przewidziane w projekcie

 • indywidualne poradnictwo zawodowe w celu zbadania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej
 • bloki szkoleniowe
 • indywidualne doradztwo biznesowe
 • indywidualne usługi doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej
 • jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 24 000 zł
 • wsparcie pomostowe w wysokości 1 800 zł

Informacje i zapisy:

Biuro projektu:

ul. Harcerska 8
64-800 Chodzież
512 039 734, 731 085 008
biuro@alterego-dis.pl

Punkt informacyjny:

Czynny w godzinach 1200 - 1500
ul. Legionów 12/1
62-510 Konin
63 220 31 43
biuro@alterego-dis.pl