ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Serdecznie zapraszamy osoby pełnoletnie mieszkające w województwie wielkopolskim na terenie OSI do udziału w projekcie "Kuźnia możliwości". Projekt adresowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem. Działania w projekcie dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty zaaktualizowane zgodnie z obowiązywacym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (tzw. RODO)

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
KM FORMULARZ REKRUTACYJNY
KM Deklaracja udziału w projekcie
KM Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych RODO
zał. 1 do umowy w projekcie Lista wsparcia przewidzianego dla UP
KM Umowa udziału w projekcie
KM Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie