doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

UWAGA!

Rekrutacja do projektu zostaje przedłużona do 10.07.2018 r.