ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

W dniu wczorajszym tj. 10.07.2018 r. została zakończona rekrutacja do projektu "Stawiam na...SIEBIE!".
W związku z tym że wpłynęło bardzo dużo formularzy zgłoszeniowych procedura oceny formalno-merytorycznej może ulec wydłużeniu.