ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Poniżej zamieszczamy listy (z podziałem na kobiety i mężczyzn) osób które zostały zakwalifikowane do projektu.

 

Informujemy, iż odwołania przyjmowane są w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania wyników. 

Korespondencje prosimy kierować na adres biura projektu tj. 64-800 Chodzież, ul. Harcerska 8.