ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Podział na grupy szkoleniowe Uczestników/Uczestniczek projektu „Stawiam na … SIEBIE” wraz z harmonogramem szkoleń

Lp. Numer wstępnego formularza rekrutacyjnego Symbol grupy Miejsce, data i godzina zajęć
1. 3/SNS/2018  

 

 

 

K1

(Konin 1)

Zakład Aktywizacji Zawodowej, Posada ul. Żeromskiego 11,

19.09.2018 –

26.09.2018

Godziny: 08.00-14.30

2. 4/SNS/2018
3. 6/SNS/2018
4. 7/SNS/2018
5. 9/SNS/2018
6. 11/SNS/2018
7. 12/SNS/2018
8. 13/SNS/2018
9. 14/SNS/2018
10. 17/SNS/2018
11. 18/SNS/2018  

 

 

 

K2

(Konin 2)

Zakład Aktywizacji Zawodowej, Posada ul. Żeromskiego 11,

19.09.2018 –

26.09.2018

Godziny:14.30-21.00

12. 24/SNS/2018
13. 26/SNS/2018
14. 27/SNS/2018
15. 29/SNS/2018
16. 30/SNS/2018
17. 31/SNS/2018
18. 33/SNS/2018
19. 35/SNS/2018
20. 42/SNS/2018
21. 45/SNS/2018  

 

 

 

K3

(Konin 3)

Zakład Aktywizacji Zawodowej, Posada ul. Żeromskiego 11,

27.09.2018 –

04.10.2018

Godziny:8.00-14.30

22. 46/SNS/2018
23. 47/SNS/2018
24. 48/SNS/2018
25. 49/SNS/2018
26. 52/SNS/2018
27. 54/SNS/2018
28. 56/SNS/2018
29. 58/SNS/2018
30. 60/SNS/2018
31. 71/SNS/2018
32. 40/SNS/2018  

 

 

 

CH

(Chodzież)

 

Chodzież, ul. Harcerska 8,

04.10.2018-10.10.2018

Godziny:8.00-14.30

 

33. 63/SNS/2018
34. 66/SNS/2018
35. 74/SNS/2018
36. 77/SNS/2018
37. 78/SNS/2018
38. 79/SNS/2018
39. 81/SNS/2018
40. 82/SNS/2018
41. 83/SNS/2018
42. 84/SNS/2018
43. 85/SNS/2018
44. 86/SNS/2018