ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Drodzy Uczestnicy,

Informujemy, iż oczekujemy na ostateczne zatwierdzenie przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu dokumentów związanych ze składaniem wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. Po otrzymaniu informacji wzóry dokumentów zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej. Ponadto informujemy, że projekt realizowany jest zgodnie z: harmonogramem oraz Umową o dofinansowanie, gdzie wypłata środków związanych z otwarciem przez Państwa działalności gospodarczych przewidziana jest na ostatni kwartał 2018 r.