ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Poniżej zamieszczamy wzór Biznesplanu.

Jednocześnie informujemy, iż  Regulamin przyznawania środków zostanie opublikowany niezwłocznie po akceptacji przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.  W tym samym dniu zostanie ogłoszony terminu przyjmowania Biznesplanów wraz z wymaganymi załącznikami.
Z poważaniem Marta Woźniak