ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla regionu (pobierz).

Informujemy, że wymienione w w/w załączniku budownictwo jest wyłącznie branżą o największym potencjale rozwojowym i nie należy do branż wykazanych jako smart specialisation, a tym samym dla takich firm nie będzie przyznawana premia 15 punktowa na etapie oceny biznesplanu.