doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Informujemy, iż istnieje możliwość odbycia dodatkowych konsultacji indywidualnych w zakresie pisania biznesplanów. Zapotrzebowanie na spotkania z doradcami prosimy zgłaszać pod nr telefonu 731 085 008.