ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Zapraszamy do udziału w projekcie unijnym

„Z doświadczeniem w nową rzeczywistość”

realizowanym na terenie województwa śląskiego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Jeżeli jesteś pracownikiem zagrożonym zwolnieniem, przewidzianym do zwolnienia lub zwolnionym z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu), pracującym, uczącym się lub zamieszkującym na terenie woj. śląskiego zgłoś się do nas.

Możesz skorzystać ze SZKOLEŃ i STAŻY lub DOTACJI NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Do projektu zapraszamy w szczególności: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,osoby po 50 roku życia, osoby po 30 roku życia i osoby o niskich kwalifikacjach.

Grupa docelowa

40 osób (22 kobiety i 18 mężczyzn)

Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.07.2020

Wartość projektu: 2 072 391,65 PLN

Działania przewidziane w projekcie

12 osób będzie mogło otrzymać wsparcie w postaci:

 • doradztwa zawodowego
 • poradnictwa psychologicznego
 • pośrednictwa pracy
 • szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem
 • 4 miesięcznych staży zawodowych
 • stypendium szkoleniowego (nie więcej niż 997,40 zł brutto) i stażowego (nie więcej niż 997,40 zł brutto miesięcznie)
 • zwrotów kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem.

28 osób będzie mogło otrzymać wsparcie w postaci:

 • doradztwa zawodowego
 • wsparcia doradczo-szkoleniowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 25 533,54 zł
 • wsparcia pomostowego w kwocie 2100 zł miesięcznie
 • wsparcia pomostowego w postaci usług doradczych po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Projekt realizowany przez ALTER EGO – Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak

                                    

Informacje i zapisy:
Tel: 536 440 896
m.muc@alterego-dis.pl

Biuro projektu: ul. Wolności 175A
42-242 Rędziny
Tel: 574 747 121