ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe po ocenie biznesplanów z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz z wyszczególnieniem podmiotów, które będą działały w sektorze OZE i SMART. Jednocześnie informujemy, że od oceny każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania w terminie do 5 dni roboczych od dnia dostarczenia mu w formie pisemnej (mailowo) kart ocen. Odwołania w formie pisemnej prosimy kierować na adres biura projektu tj. 64-800 Chodzież, ul. Harcerska 8. W celu usprawnienia procedury ponownej oceny prosimy o równoczesne przesłanie podpisanego odwołania w formie elektronicznej (mailowo) na adres stawiamnasiebie@alterego-dis.pl.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 731-085-008

Lista rankingowa KOBIETY

Lista rankingowa MĘŻCZYŹNI