ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

W załączeniu przekazujemy ostateczne listy biznesplanów zakwalifikowanych w procedurze konkursowej do dofinansowania. Wszystkim Państwu gratulujemy.
Jednocześnie informujemy, że należy rejestrować działalności – w chwili podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego nowy podmiot musi być podmiotem działającym.

Lista rankingowa KOBIETY

Lista rankingowa MĘŻCZYŹNI