ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Kolejnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcia pomostowego. Aby tego dokonać należy:

– założyć działalności zgodnie ze złożonym biznesplanem w zakresie zgodności kodu PKD – konieczność zgodności głównego PKD w zakresie branż SMART oraz OZE –  wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG ze statusem firmy “aktywny”,
– przedstawić potwierdzenie zgłoszenia do ZUS,
– założyć firmowe konto bankowe z nazwą firmy – wymagane przedstawienie kserokopii umowy z bankiem,
– zabezpieczyć umowę o bezzwrotną dotację w jeden ze sposobów wskazanych w regulaminie zabezpieczeń załączonym poniżej wraz z oświadczeniami. Nie może zabraknąć żadnego z wymaganych załączników.
W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie poręczenia – poręczyciele zobowiązani są stawić się razem z Uczestnikiem projektu aby dopełnić dokumentów oraz potwierdzić swoją tożsamość. W przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialnego – dobrowolnego poddania się egzekucji przez dłużnika – Uczestnik podpisuje umowę o przyznanie bezzwrotnej dotacji, a następnie udaje się z nią do notariusza w celu zabezpieczenia. Po dokonaniu zabezpieczenia Uczestnik dostarcza akt notarialny koordynatorowi projektu w terminie zawartym w umowie.

– przedstawienie do umowy zaktualizowanego o datę harmonogramu rzeczowo-finansowego z biznesplanu – (zmiany w harmonogramie będą mogły być wprowadzone po podpisaniu umowy. Formularz zmian będzie opublikowany w terminie późniejszym).

Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Umowy będą podpisywane 13 i 14 lutego 2019 r. w godzinach 10-18 w punkcie informacyjnym ul. Legionów 12/1, Konin oraz 14 i 15 lutego 2019 r. w godzinach 10-18 w biurze projektu ul. Harcerska 8 Chodzież – zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem spotkań.

Informujemy, iż podpisanie umów będzie możliwe z tymi Uczestnikami/Uczestniczkami, którzy będą dysponować wymaganym kompletem dokumentów. Kompletność dokumentów można sprawdzić w tabeli stanowiącej załącznik ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 731 085 008.