doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania ceny rynkowej na pośrednictwo pracy w projekcie “DROGOWSKAZ NA ZATRUDNIENIE”