ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Biuro projektu informuję że w dniu dzisiejszym tj. 10.03.2019 r. dokumenty rekrutacyjne zostały zaktualizowane.