ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Szanowni Państwo
Biuro Projektu informuje,że w dniu dzisiejszym został zakończony nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu “Z doświadczeniem w nową rzeczywistość” dla osób ubiegających się o wsparcie w formie dotacji na otwarcie działalności. Nie przewidujemy już kolejnego naboru jeśli chodzi o wsparcie w formie dotacji.
Osoby zainteresowane szkoleniami i stażami w ramach w/w projektu mogą nadal składać dokumenty.
Nabór dokumentów dla osób zainteresowanych wyłącznie szkoleniami i stażami zostaje przedłużony do 1 kwietnia.
Ze względu na ochronę danych osobowych na listach rankingowych będziemy posługiwać się tylko numerami, które zostały Państwu przypisane w momencie składania wniosku ( numery te znajdują się na potwierdzeniu, które Państwo otrzymali)
Osoby które wysłały formularze pocztą będą informowane smsowo pod jakim numerem został zarejestrowany ich formularz rekrutacyjny.

Beneficjent przewiduje, że Komisja oceniająca formularze odbędzie się nie wcześniej jak w pierwszym tygodniu kwietnia. Po dokonaniu oceny formalnej dokumentów na stronie zostanie umieszczona lista formularzy które przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz lista formularzy, które zostały ocenione negatywnie. Osoby, których formularze zostały ocenione negatywnie zostaną o tym powiadomione i wezwane do jednorazowego poprawienia braków formalnych (jeśli jest to możliwe zgodnie z Regulaminem Rekrutacji).
Wszystkie etapy oceny formularzy oraz procedury są opisane szczegółowo w Regulaminie Rekrutacji. Prosimy o zapoznanie się z nim oraz uzbrojenie się w cierpliwość ponieważ ocena może się przedłużyć ze względu na dużą ilość formularzy rekrutacyjnych, które zostały złożone.