ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Biuro Projektu informuje, iż w związku z koniecznością uzyskania wyjaśnień związanych z oceną formalną dokumentów rekrutacyjnych od Instytucji Pośredniczącej wyniki powtórnej oceny formalnej oraz oceny merytorycznej w ramach projektu “Z doświadczeniem w nową rzeczywistość” zostaną umieszczone na stronie internetowej dopiero po 23 kwietnia. Przepraszamy za opóźnienie.