ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Poniżej, do pobrania, znajduje się lista oceny merytorycznej z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Lista rankingowa oceny merytorycznej

Biuro projektu informuje, iż zgodnie z regulaminem rekrutacji kandydatom/kandydatkom przysługuje 5 dni roboczych na odwołanie się od wyników oceny merytorycznej. Osoby, które chciałyby złożyć odwołania osobiście w Biurze projektu informujemy, iż w dniach:
26 kwietnia – biuro będzie czynne w godzinach od 8-15
29 kwietnia – biuro będzie czynne w godzinach od 12-16
30 kwietnia – biuro będzie czynne w godzinach od 8-15
W dniach od 1-5 biuro projektu będzie nieczynne
Osoby, które chciałyby złożyć odwołania osobiście w dniach 6-7 maja proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu.
Wstępnie planujemy zorganizować dla Państwa spotkania z doradcą zawodowym, który będzie weryfikował Państwa predyspozycje do prowadzenia działalności w dniach od 9-11 maja. O dokładnym terminie i godzinie będą Państwo informowani telefonicznie.