ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Poniżej znajduje się regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami do pobrania.

Regulamin przyznawania środkow na rozwoj przedsiębiorczości
ZAŁĄCZNIK NR 1 BIZNESPLAN (wersja edytowalna)
ZAŁĄCZNIK NR 1 BIZNESPLAN (PDF)
ZAŁĄCZNIK NR 2 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (wersja edytowalna)
ZAŁĄCZNIK NR 2 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (PDF)
ZAŁĄCZNIK NR 3 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (wersja edytowalna)
ZAŁĄCZNIK NR 3 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (PDF)
ZAŁĄCZNIK NR 4 Formularz de minimis
ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług (wersja edytowalna)
ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług (PDF)
ZAŁĄCZNIK NR 6 Oświadczenia UP
ZAŁĄCZNIK NR 7 Karta Oceny Biznesplanu
ZAŁĄCZNIK NR 8 Wzór umowy dotacji
ZAŁĄCZNIK NR 9 Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z zestawieniem (wersja edytowalna)
ZAŁĄCZNIK NR 9 Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z zestawieniem (PDF)
ZAŁĄCZNIK NR 10 Szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i usług
ZAŁĄCZNIK NR 11 Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcia pomostowego
ZAŁĄCZNIK NR 12 Oswiadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł (wersja edytowalna)
ZAŁĄCZNIK NR 12 Oswiadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł (PDF)
ZAŁĄCZNIK NR 13 Wniosek o wsparcie pomostowe (wersja edytowalna)
ZAŁĄCZNIK NR 13 Wniosek o wsparcie pomostowe (PDF)
ZAŁĄCZNIK NR 14 Karta oceny formalnej wniosku WP
ZAŁĄCZNIK NR 15 Karta oceny merytorycznej wniosku WP
ZAŁĄCZNIK NR 16 Wzór umowy wsparcia pomostowego
ZAŁĄCZNIK NR 17 Aneks do umowy o udzielenie wsparcia pomostowego
ZAŁĄCZNIK NR 18 Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczych
ZAŁĄCZNIK NR 19 Zaświadczenie o pomocy de minimis
ZAŁĄCZNIK NR 20 A Oświadczenie uspółmałżonka zgodzie na zaciągnięcie zobowiązań
ZAŁĄCZNIK NR 20 B Oświadczenie współmałżonka uczestnika projektu