ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Informujemy, iż w związku z faktem zatrudniania pracowników termin przesyłania potwierdzeń zapłaty ZUS zostaje ustalony na 15 dzień każdego miesiąca. Przedsiębiorców, którzy zatrudnili pracowników prosimy o przesyłanie skanów umów na maila projektowego (konieczność weryfikacji związana z monitorowaniem wskaźnika “liczba utworzonych miejsc pracy”).
Jednocześnie, informujemy, że wypłata wsparcia pomostowego za trzeci miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej ulegnie przesunięciu w czasie z powodu braku dostępności środków finansowych. Wypłaty zostaną zrealizowane niezwłocznie po otrzymaniu środków z IZ.
Zespół projektowy