ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

W załączeniu przekazujemy Państwu ostateczną listę osób zakwalifikowanych do projektu. Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy.

Jednocześnie informujemy, iż Uczestnicy Projektu zostaną telefonicznie poinformowani o terminie spotkań z doradcą zawodowym.

 

Lista rankingowa – KOBIETY

Lista rankingowa – MĘŻCZYŹNI