ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Poniżej, do pobrania, znajduje się lista oceny merytorycznej z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Lista rankingowa oceny merytorycznej

 

Biuro projektu informuje, iż zgodnie z regulaminem rekrutacji kandydatom/kandydatkom przysługuje 5 dni roboczych na odwołanie się od wyników oceny merytorycznej. Osoby, które chciałyby złożyć odwołania osobiście w Biurze projektu informujemy, iż biuro będzie czynne w dniach
17 czerwca – biuro będzie czynne w godzinach od 8-18
18 czerwca – biuro będzie czynne w godzinach od 8-16
19 czerwca – biuro będzie czynne w godzinach od 8-16
21 czerwca – biuro będzie czynne w godzinach od 8-16
24 czerwca – biuro będzie czynne w godzinach od 8-18

Odwołania należy składać w formię pisemnej!