ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Zgodnie z regulaminem rekrutacji wszystkim kandydatom/kandydatkom przysługuje odwołanie się od wyników oceny merytorycznej. Odwołanie w formie pisemnej składa się wraz z uzasadnieniem, w terminie do 5 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia Kandydatowi/tce informacji o wynikach oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego. Odwołanie powinno być złożone, zgodnie z definicją dnia skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez Kandydata/tkę. (par. 9 ust. 8 Regulaminu rekrutacji).

Indywidualne karty oceny wraz z informacją dot. dalszego przebiegu rekrutacji zostały przesłane do każdego/j kandydata/ki drogą elektroniczną. Proszę o sprawdzenie poczty i potwierdzenie odbioru wiadomości.

Ocena formalna i merytoryczna – kobiety
Ocena formalna i merytoryczna – mezczyzni