doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego w ramach procedury rozeznania rynku w projekcie “DROGOWSKAZ NA ZATRUDNIENIE”

Formularz oferty