ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Informujemy, iż od dnia 08.07.2019 r. rozpoczynamy nabór biznesplanów, który będzie trwał przez 10 dni roboczych tj. do 19.07.2019 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu 536 440 896