ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

W związku z zakończeniem oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych (dodatkowego naboru) do projektu “WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ!” poniżej możecie Państwo zapoznać się z listami oceny formalnej.

Oceny formalne – formularze ocenione pozytywnie
Oceny formalne – formularze ocenione negatywnie (zawierające błędy formalne)
Oceny formalne – formularze odrzucone

Każdy z Państwa otrzymał również maila informującego o wynikach oceny do którego załączono kartę oceny formularza rekrutacyjnego.
Prosimy o dokładne zapoznanie się ze swoją  kartą oceny, w szczególności zapisami uzasadnienia.
Osoby których formularze zostały ocenione negatywnie i zostały wezwane do uzupełnienia braków formalnych są zobowiązane do stawienia się osobiście w ciągu najbliższych trzech dni (poniedziałek 8-18 i wtorek-środa 8-16) do biura projektu celem poprawienia tych braków lub dostarczenia brakujących dokumentów(wysłane pocztą muszą dojść do środy). W przeciwnym razie formularze zostaną odrzucone formalnie na etapie ponownej oceny formalnej od której nie ma odwołania.
Prosimy również o odesłanie wiadomości zwrotnej potwierdzającej otrzymanie niniejszego maila.
W razie pytań można kontaktować się z biurem projektu pod numerem telefonu 535 739 734.
Biuro Projektu