ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

W związku z realizacją projektu “Wykorzystaj swój potencjał!” pragniemy poinformować, iż osoby które zakwalifikowały się do udziału w projekcie będą informowane o dalszych etapach realizacji projektu poprzez stronę internetową, telefonicznie lub mailowo. Biuro projektu planuje rozpoczęcie realizacji szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej dla grupy podstawowej od 19 sierpnia. Uczestnicy/uczestniczki, którzy zostali zakwalifikowani do tej grupy będą informowani telefonicznie o terminach i godzinach zajęć. W następnej kolejności (pod koniec sierpnia) planujemy rozpoczęcie zajęć dla grupy średniozaawansowanej. Uczestnicy/uczestniczki, którzy zostali zakwalifikowani do grupy zaawansowanej nie biorą udziału w szkoleniach, natomiast będą umawiani indywidualnie na zajęcia z doradcami biznesowymi. Szczegółowe informacje dotyczące projektu m.in.ilości godzin i tematyki szkoleń są zawarte w Regulaminie dofinansowania z którym należy się zapoznać. W chwili obecnej nie zostały jeszcze ustalone dokładnie dni i godziny zajęć dlatego prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość oraz ewentualne zgłoszenie do biura projektu informacji o planowanych w tym czasie dłuższych wyjazdach ponieważ przypominany, iż warunkiem przejścia do kolejnego etapu (złożenie biznesplanu) jest obecność na co najmniej 80 % bloku szkoleniowo-doradczego .