ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

W nawiązaniu do ogłoszonych list rankingowych pragniemy Państwu pogratulować ponieważ wszystkie złożone biznesplany przeszły pozytywnie procedurę oceny i zostały zakwalifikowane do dofinansowania.
Wszelkie informacje o dalszych etapach realizacji projektu i terminie podpisania umów o dofinansowanie będą umieszczane na stronie internetowej oraz będziecie Państwo informowani telefonicznie lub mailowo.
W chwili obecnej ze względu na zmiany dotyczące rozliczania podatku VAT w projektach unijnych zmuszeni jesteśmy zmienić regulamin dofinansowania, który musi zostać jeszcze zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą dlatego też do tego czasu nie będą podpisywane umowy o dofinansowanie. O terminie podpisywania umów oraz złożenia stosownego zabezpieczenia umowy zostaną Państwo poinformowani poprzez stronę internetową i telefonicznie lub mailowo. Jednocześnie przypominamy, że podpisanie umowy o dofinansowanie będzie możliwe dopiero po zarejestrowaniu przez Państwa działalności gospodarczej. Wydatki które zostaną przez Państwa poniesione po zarejestrowaniu działalności z własnych środków jeszcze przed podpisaniem umowy będą Państwo mogli rozliczyć z dotacji pod warunkiem,że będą zgodne z załącznikiem nr 5 “Szczegółowym zestawieniem towarów i usług” załączonym do biznesplanu zatwierdzonego podczas oceny biznesplanów.