ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

W związku wpłynięciem do biura projektu w II turze naboru niewystarczającej liczby formularzy rekrutacyjnych informujemy, że przedłużamy rekrutację do projektu. Zapraszamy mieszkańców Bytomia, którzy ukończyli 30 rok życia i nie pracują do przedstawienia swoich pomysłów na biznes. Osoby, które przejdą pomyślnie procedurę rekrutacji mogą otrzymać ponad 50 tys. zł. na założenie własnej firmy. Ostateczny termin  składania dokumentów upływa 30 sierpnia br.