ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Zapraszamy do udziału w projekcie unijnym

„Znajdź swój POWER”

realizowanym na terenie województwa małopolskiego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Jeżeli jesteś osobą w wieku 18-29 lat, bierną zawodowo, zamieszkujesz obszar województwa małopolskiego i należysz do jednej z poniższych grup:
- osoby zamieszkujące obszary wiejskie (określone według klasyfikacji DEGURBA: kategoria 3 obszary wiejskie, słabo zaludnione położone poza ZIT;
- rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie związane z opieką nad dzieckiem;
- osoby z niepełnosprawnościami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Możesz skorzystać ze SZKOLEŃ i STAŻY ZAWODOWYCH lub ZATRUDNIENIA SUBSTYDIOWANEGO

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Grupa docelowa

54 osób (30 kobiety i 24 mężczyzn)

Okres realizacji projektu: 01.08.2019-31.01.2021

Działania przewidziane w projekcie:
- spotkania z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb;
- indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu;
- pośrednictwo pracy;
- szkolenia zawodowe (płatne 6,89 zł za 1h szkolenia);
- 3 miesięczne staże zawodowe (płatne 1 033,68 zł/m-c);
- zatrudnienie substydiowane (płatne 3 600zł brutto+składki/m-c).
Ponadto:
- zwroty kosztów dojazdu;
-zwroty kosztów opieki nad dzieckiem;
- doposażenie stanowiska pracy.

Projekt realizowany przez ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak

                                    

Informacje i zapisy:
Tel: 790 212 298
biuronowysacz@alterego-dis.pl

Biuro projektu: ul. Żeglarska 5
33-300 Nowy Sącz
Tel: 790 212 298