ALTER EGO
+48 731 085 008
+48 731 084 005

doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Informujemy, iż w dniach od 10.10.2019 r. do 23.10.2019 r. będzie możliwe składanie wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego. Wzory dokumentów zostaną udostępnione Państwu w najbliższym czasie.

Zespół wdrażający projekt