doradztwo zawodowe

szkolenia

 pośrednictwo pracy

 poradnictwo psychologiczne

 pozyskiwanie i wdrażanie
     projektów finansowanych z UE

Poniżej zamieszczamy listę rankingową ocenionych wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

Lista rankingowa